Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

AFLYST!! Generalforsamling & foredrag 2021, udskudt til afholdelse senest maj. Ny dato kommer senere.

Der er foredrag med Villy Mougaard fra Blomstergaarden, som vil fortælle om bekæmpelse af skadedyr og sygdomme.

Info

Hvornår 
04. februar 2021
19:00 - 22:00
Pris 
100
Medlemspris 
60
Afdeling/kreds 
Brønderslev

Brønderslev Kreds afholder den årlige ordinære generalforsamling i selskab med Villy Mougaard fra Blomstergaarden ved Viborg, som vil fortælle om sin erfaring med bekæmpelse af skadedyr og sygdomme gennem mere end 20 år. 

Villy vil komme ind på biodiversiteten og mikroorganismerne i jorden. Dyrkning af haven i samarbejde med naturen giver færre skadedyr og sygdomme i dine planter. Som daglig leder af Pometet på Blomstergården, har han store erfaringer med dyrkning af frugt og bær uden sprøjtning.
I pausen serveres der kaffe, te og kage og samtidig afvikles generalforsamlingen.

Efter pausen og generalforsamlingen fortsætter Villy med sit indlæg om bekæmpelse af skadedyr og sygdomme.

Der vil blive afviklet Amerikansk lotteri med flotte præmier.

Obs! Forslag der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt (pr. email) til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om havekredsens virksomhed for 2020. 
  3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  6. Valg af:
  1. Medlemmer til bestyrelse. På valg er: Ib L. Nielsen og Ole Madsen + Valg af nye medlemmer.
  2. Bestyrelsessuppleant. 
  3. Revisorer: Viktor Jørgensen og Ole Nørgaard
  4. Revisorsuppleant. 

7. Eventuelt.

 

Adresse 
Se vores hjemmeside
Brønderslev Kreds
9700 Brønderslev
Kontaktperson 
Ole Madsen
51552172

Tilmelding ikke nødvendig