Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Delegeretmøde

Delegeretmøde efter gældende vedtægter, adgang med Coronapas eller Negativ test under 72 timer gl.

Info

Hvornår 
15. juni 2021
19:00 - 21:00
Pris 
0
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Himmerland og Djursland

DAGSORDEN:

Præsentation af bestyrelse, delegerede og øvrige deltagere

 

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning om Afdelingens virksomhed i det forløbne år,

ved formanden til godkendelse

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab,

ved kassereren

 

 1. Fremlæggelse af afdelingsbudget og aktivitetsplan for kommende år

til orientering

 

 1. Valg til afdelingsbestyrelsen:
 • Afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer. Til bestyrelsesposter i Afdelingsbestyrelsen kan kredsbestyrelserne indstille ethvert medlem af Haveselskabet i kredsen. Altså er det ikke et krav, at en kandidat til afdelingsbestyrelsen er medlem at den lokale kredsbestyrelse.
 • eller de delegerede (alle deltagere i delegeretmødet) kan beslutte, hvordan afdelingsbestyrelsen skal sammensættes – f.eks. x antal bestyrelsesmedlem(mer) fra hver kreds.

 

 • Medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år)                                            På valg er:

Arne Lykke, Syddjurs Kreds. Genopstiller ikke.

 

 

 • Valg af 1 bestyrelsessuppleant (Vælges for 1 eller 2 år og afgår skiftevis)       

På valg er Niels Christian Hansen, Mariager Fjord (for 2 år)

 

 • Valg af revisor (vælges for 2 år)

På valg er Kirsten Høgholm, Randers

 

 • Valg af Revisor suppleant (vælges for 1 år)

På valg er Marianne Andersen

 

 1. Valg af repræsentanter til Repræsentantskabsmødet 4 september 2021.

Ud fra antal medlemmer i Himmerland- Djursland afdeling, har afdelingen 4 pladser på Repræsentantskabsmødet: 1 repræsentant pr afdeling + 1 repræsentant pr påbegyndt 600 medlemmer.

 

 1. Indkomne forslag. Indsendt skriftligt senest d. 5/6 2021 til Edel N. Rüsz, enr@haveselskabet.dk 

 

 1. Evt. Her kan ikke træffes beslutninger

 

 1. Afslutning.

 

Umiddelbart efter delegeretmødet konstituerer bestyrelsen sig.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Kurt Borup, Mariagerfjord, Vagn Jakobsen, Norddjurs og Edel Nygaard Rüsz, Vesthimmerland. Valgt for 2 år i `20

Øvrig suppleant: Lisbeth Rosdahl valgt for 2 år i `20

Øvrig revisor: Anne Holm, Vesthimmerland. Valgt for 2 år i `20   

 

Tilmelding senest 5/6 2021 med oplysning om kreds, antal og navne på deltagere med angivelse af, hvem der er delegerede (stemmeberettiget)og hvem, kredsbestyrelsen indstiller til Afdelingsbestyrelsen.

Tilmelding sendes til:

 

Edel Nygaard Rüsz

enr@haveselskabet.dk   tlf 2259 7629

Adresse 
Fyensgade 1
Arena Randers
8900 Randers C
Kontaktperson 
Edel Nygaard Rûsz
22597629
Tilmeldingsfrist 
5. juni 2021