fbpx Delegeretmøde | Haveselskabet Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Delegeretmøde

Delegeretmøde for bestyrelsesmedlemmer i Kredsene i Vestjyllands afdeling område

Info

Hvornår 
25. februar 2021
19:00 - 21:30
Pris 
60
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Vestjylland

Dagsorden (ifølge vedtægterne):
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og aktivitetsplan
5. Indkomne forslag
6. Valg af:
   a. Medlemmer til bestyrelsen (der vælges for 2 år)
   b. Bestyrelsessuppleant
   c. Revisorer (vælges for 2 år)
   d. Revisorsuppleant (vælges for et år)
   e. Valg til repræsentanter til Haveselskabets repræsentantskabsmøde (afholdes april-2021)
7. Eventuelt
Efter delegeretmødet oplæg om arbejdet i hovedbestyrelsen ved Hans Hviid fra Århus
Aktuel, hvad arbejdes der med nu,
Intern struktur – som blev debatteret på formandsmødet i efteråret
Spørg – hvad vil i ellers gerne vide noget om?

Hvis forsamlingsforbuddet fortsat er gældende, når delegeretmødet skal afholdes, og vi ikke kan nå at afholde det indenfor tidsgrænsen i forhold til vedtægterne, vil mødet blive afholde virtuelt.

 

Adresse 
Kulturhuset
Vestergade 5
6870 Ølgod
Kontaktperson 
Anitha Nygård
50871787
Tilmeldingsfrist 
21. februar 2021
Antal deltagere 
50
Tilmeld dig her