Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling

Generalforsamling som afvikles virtuelt - med mindre at landet åbnes op for større forsamlinger.

Info

Hvornår 
10. marts 2021
19:30 - 21:00
Pris 
0
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Esbjerg

Da vi har måttet udsætte generalforsamlinge i januar - indkalder vi til generalforsamling, som holdes over nettet.

Vi vil som vanligt aflægge beretning, regnskab, valg til bestyrelsen og have debat, med mere.
Det er enkelt at deltage hjemmefra stuen, - dog kommer vi ikke rundt med kaffe og kage.
Når du tilmelder dig, vil du få dage før modtage et link som du skal åbne når mødet starter, og så er vi sammen på skærmen.

Dagsorden: (i følge vedtægterne)

1.   Valg af dirigent og referent.
2.   Bestyrelsens beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år.
3.   Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
4.   Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering. 
5.   Indkomne forslag (skal indsendes senest 24/2)
6.  Valg:
     6a. Medlemmer til bestyrelsen 
          på valg er: Anitha Nygård
          på valg er: Dunja Jensen 
          på valg er: Helene Sjørup
          på valg er: Inger Marie Larsen
          Ny valg: - for 1 år 
     6b. Bestyrelsessuppleant – Ny valgt   
     6c. Revisor - på valg er: Jens Kjær Nielsen
     6d. Revisorsuppleant - på valg er: Steen Nielsen
7.   Eventuelt

Til valg kan alle medlemmer stille op - ellers har bestyrelsen tilsagn fra 2 medlemmer som et villig til at opstille.

Adresse 
i din stue
6700 Esbjerg
Kontaktperson 
bestyrelsen / Anitha
50871787
Tilmeldingsfrist 
10. marts 2021
Tilmeld dig her