Gå til hovedindhold
Frø
Om Haveselskabet

Det mener vi om grøntsagsfrø

Haveselskabet har afgivet høringssvar til Bekendtgørelse om grøntsagsfrø.
Charlotte Garby - 

I januar 2015 udsendte NaturErhvervsStyrelsen en opdateret udgave af ”Bekendtgørelse om grønsagsfrø”. Det fik mange køkkenhaveglade haveejere til tasterne, for af bekendtgørelsen fremgik det, at det ikke er tilladt at høste grøntsagsfrø i haven og bytte med andre. 

Fødevareminister, Dan Jørgensen, var hurtig til at reagere og lovede, at han ville bede embedsmændene lave teksten om. 

Nu er et forslag til en ny tekst klar. Her præciseres det, at lovgivningen kun gælder for salg af grønsagsfrø med henblik på kommerciel udnyttelse. Teksten har nu været i høring, bl.a. hos Haveselskabet, og vi afventer nu den endelige formulering af bekendtgørelsen om grøntsagsfrø. 

Haveselskabets høringssvar

I Haveselskabets høringssvar støtter vi, at professionelle forædlingsvirksomheder fortsat skal kunne beskytte de sorter, de har udviklet.

Vi mener dog ikke, at lovgivningen skal forhindre privatpersoner, foreninger og mindre virksomheder i at opformere gamle sorter eller selv forædle nye sorter og bytte eller sælge frøene.

Læs hele Haveselskabets høringssvar her (pdf)

Haveselskabet opfordrer til mærkning

Uanset hvordan bekendtgørelsen kommer til at se ud, så gælder de internationale konventioner stadig. Danmark har bl.a. tiltrådt UPOV-konventionen, hvor planteforædlernes rettigheder er beskrevet.

Man kan dog ikke forvente, at haveejere læser diverse lovtekster, før de høster frø. Derfor foreslår vi, at frøposerne fremover mærkes, så man tydeligt kan se, om man må opformere den pågældende sort eller ej. 

Gener er fælleseje, men en sort kan være beskyttet

Af UPOV-konventionen fremgår det, at man ikke må opformere en registreret plantesort, som en anden ejer, men at man gerne må benytte sorten i sit eget forædlingsarbejde.

Tanken bag UPOV-konventionen har været, at planternes gener skal være fælleseje, men at bestemte kombinationen af gener - altså en bestemt sort - tilhører den, som har udviklet sorten.

Formålet med sortsbeskyttelsen er at sikre, at forædlingsvirksomhederne kan investere i at udvikle nye sorter, uden at andre lovligt kan opformere sorten og bruge eller sælge den som sin egen.

Vi mener, at det er i haveejernes interesse, at professionelle forædlere udvikler moderne sorter. Men det bør også være muligt at købe frø af gamle eller mere specielle sorter og at høste og bruge frø af egen avl. 

Har du krydset eller kopieret?

Når du høster frø af planter i haven, bør du være opmærksom på, om afkomsplanterne ligner moderplanten. For hvis de er genetisk ens, er planterne af samme sort, og hvis sorten er beskyttet, kan du uden at vide det være kommet til at overtræde UPOV-konventionens bestemmelser om sortsbeskyttelse. 

Se gældende bekendtgørelse om grøntsagsfrø 

 
Annonce