Gå til hovedindhold
Artikel for alle

Gør havedammen til en oase for dyrelivet

En havedam virker som en magnet på frøer, vandsalamandere, fugle, guldsmede og mange andre spændende dyr, hvis du indretter den rigtigt. Her får du vores bedste tips.
Gusta Clasen - 
04. oktober 2017

Vand i haven giver oplevelser året rundt og tiltrækker et rigt dyreliv, især hvis du indretter dammen, så den tager hensyn til de dyrenes behov for føde, skjul og ynglesteder. 

For selvom en lille dam i haven ikke kan erstatte en stor, naturlig sø, er den alligevel en skøn oase for nogle af de frøer, vandsalamandere, insekter og andre vanddyr, som er blevet hjemløse i takt med, at mange vandhuller er forsvundet i det danske landskab. 

En smuk havedam kan med lidt omtanke blive en magnet for dyrelivet i haven. Foto: Niels Ole Dam

Her får du otte tips til at anlægge en dyrevenlig havedam:

1.    Anlæg havedammen med skrå kanter.
2.    Giv dammen forskellige vanddybder.
3.    Ingen fisk i en dyrevenlig dam.
4.    Sørg for både sol og skygge. 
5.    Sørg for flydende skygge.
6.    Plant planter med store blade ved bredden.
7.    Undgå at bruge pumper og filtre.
8.    Brug regnvand i havedammen.

Dyrene kommer helt af sig selv, hvis dammen er indrettet dyrevenligt. Alle danske padder er fredede, så du må ikke hente dem i naturen.

Butsnudet frø. Foto: Flickr

Vi uddyber de enkelte tips herunder for at gøre det nemt for dig at indrette havedammen dyrevenligt.

1) Dammens kant skal være skrå 

Frøer, salamandere og andre padder lever både i vand og på land, og har derfor brug for nemt at kunne komme ned til vandet og op igen. Af den grund skal mindst en af bredderne ved den dyrevenlige dam have kanter, der skråner blidt, så vandet kun langsomt bliver dybere. 

En skrånende kant er vigtig for dyrene. Foto: Istock Photo / skhoward

Desværre ser man ofte havedamme med stejle kanter eller store sten hele vejen rundt langs kanten. Den slags damme har dyrene ikke så meget glæde af, og den vil være en dødsfælde for pindsvin og andre dyr, der er så uheldige at falde i vandet.

Det er svært at finde eksempler på havedamme med skrå kanter, måske fordi det kan være en udfordring at få bassinkanten skjult pænt, men det er vigtigt for dyrelivet at finde en løsning.

Damme med stejle kanter som denne har dyrene ikke så meget glæde af, og den vil være en dødsfælde for pindsvin og andre dyr, der er så uheldige at falde i vandet. Foto: Flickr / Nick M.

2) Forskellige vanddybder

Det er bedst, hvis dammen har flere områder, eller laguner, med forskellige vanddybder. For eksempel et, hvor vandet er 25-30 cm dybt, og et helt lavvandet område med kun to cm vanddybde.

Det lave vand skaber en dejlig plads for fugle og andre dyr, hvor de kan bade og drikke i det lune vand, som hurtigt bliver opvarmet af solen.

Foto: Istock Photo / Ysbrand Cosijn.

Sørg også for, at dammen på det dybeste sted er omkring én meter dyb, så den ikke bundfryser, da frøer og andre dyr overvintrer på bunden.

De enkelte plantearter trives på forskellige vanddybder, og derfor kan du dyrke flere forskellige slags planter i en dam med forskellige vanddybder. Det skaber samtidig en mangfoldig af levesteder for mange forskellige slags dyr, da de enkelte dyrearter ofte er knyttet til bestemte typer af planter. 

For eksempel har guldsmedelarver brug for høje siv eller andre planter med oprette stængler, som vokser på lavt vand, når de skal op af vandet og forpuppe sig, så de kan forvandle sig til de yndefulde, flyvende insekter, de er som voksne.

Stor kejserguldsmed. Foto: Flickr / Gerwin Sturm

3) Ingen adgang for fisk

Det kan lyde paradoksalt, men i en dyrevenlig dam bør du ikke have fisk.

For selv om fisk er en naturlig del af dyrelivet i større søer, kan de lave en del ravage i en lille havedam, fordi de æder mange af de haletudser, salamanderunger og guldsmedelarver, som dammen skulle være en oase for, og de æder også løs af vandplanterne. 

Foto: Flickr

Desuden er fisk slemme til at svine, da deres foder forurener vandet og de roder op i det bløde mudder på bunden, så dammens vand bliver uklart. 

I en stor dam eller sø kan det naturligvis godt lade sig gøre at have fisk, uden at det går for hårdt ud over det øvrige dyreliv, men i en almindelig lille havedam må du normalt vælge mellem fisk eller frøer – eller du må anlægge to separate damme.

4) Fire timers sol om dagen

For at tiltrække et rigt dyreliv skal havedammen placeres på et roligt sted med både sol og skygge. Du skaber de mest optimale forhold for dyrelivet ved at anlægge havedammen på et sted med mindst fire timers sol i løbet af dagen.

For sollyset er vigtigt for planternes vækst, og solen varmer vandet op, så det skaber gode livsvilkår for dyrelivet, og giver fugle, guldsmede og andre vingede væsner mulighed for at tørre vingerne efter badet. 

Læg også store sten, grene eller træstammer ved bredkanten som skjulested og solbadeplads for dyrene. Foto: Niels Ole Dam

5) Flydende skygge

På den anden side kan en lille dam hurtigt blive for varm, når solen bager fra en skyfri himmel. Derfor skal der altid være skyggefulde områder i dammen, hvor dyrene kan søge hen.

Plant derfor buske, siv eller høje stauder som duskfredløs og hjortetrøst langs kanten på steder, hvor de kaster skygge ud i vandet. 

Lad også flydende vandplanter give skygge, skjulesteder og siddepladser ude i dammen. Det kan være nøkkeroser, vandpileurt og andre vandplanter med store flydende blade, som vokser i selve dammen. Frøerne kan gemme sig under eller tage et hvil oven på de store blade.

Af hensyn til dyrelivet og de andre planter i dammen bør maksimum to tredjedele af dammens vandflad være dækket af vandplanter, så solen stadig kan varme dammen op og give lys til planterne. 

Foto: Niels Ole Dam

Når dammen med tiden gror for meget til, må du forsigtigt fjerne noget af plantevæksten.

En havedam bør ikke anlægges i nærheden af store, løvfældende træer, da bladene uvægerligt lander i dammen om efteråret, hvor du så skal have besvær med at fiske dem op, så de ikke ender med at ligge og rådner på bunden af dammen.

6) Tæt vegetation ved bredden

Plant planter med store blade helt ned til damkanten ved mindst en af bredderne. Padderne vil nemlig være mest trygge ved at bruge dammen, hvis der er tæt vegetation helt ned til bredden, så de kan bevæge sig op af vandet i skjul for rovdyr. 

Stauder med store blade som for eksempel parasolblad og skærmstenbræk trives på fugtig jord og er fine til at skabe skyggefulde skjulesteder langs bredden.

Padderne vil være mest trygge ved at bruge dammen, hvis der er tæt vegetation helt ned til bredden. Foto: Flickr

7) Flydeplanter mod alger i stedet for pumper og filtre

Ikke alle planter er lige populære i dammen. Alger kan på visse tidspunkter af sommeren gøre vandet helt uklart og brunt, og det er hverken attraktivt for dyr eller mennesker. 

I en dyrevenlig dam kan du ikke løse problemet ved at bruge pumper og filtre til at rense vandet, da du derved fjerner et helt led i dammens fødekæde. 

I stedet kan du mindske algeproblemet ved at sætte fritflydende vandplanter ud i dammen, som optager mange af de næringsstoffer, der er årsagen til algeproblemet. Hornblad, krebseklo og frøbid er især gode. 

Krebseklo. Foto: Flickr / Jörg Hempel

Hen på sommeren når planterne har bredt sig i dammen, kan du forsigtigt fiske nogle af dem op med en rive, så du derved fjerner næringsstoffer fra dammen. 

Vandpest er også god at bruge, men især i større damme, da den vokser så hurtigt, at den kan skabe problemer i en lille havedam, hvis man ikke løbende fisker nogle af planterne op. 

Du kan også plante fastvoksende kærmysse, pilblad og vandmynte langs kanten og på lavt vand. Disse planter bruger meget næring.

8) Brug regnvand i havedammen

Det er bedst at bruge regnvand i en havedam, da det er mere næringsfattigt end vand fra hanen, og du derved mindsker problemer med alger. 

En dyrevenlig havedam kan fint kombineres med et regnbed eller en anden regnvandsløsning, så du bruger det regnvand, der falder på din grund i haven, i stedet for at lede det til kloakken. 

På den måde kan du bidrage til at undgå oversvømmelser ved kraftig regn.

Gode planter til den dyrevenlige dam

Til forskellige vanddybder

 • Vandrøllike, Hottonia palustris (10-70 cm vand)
 • Brudelys, Butomus umbellatus (5-20 cm vand)
 • Vand-pileurt, Pesicaria amphibia (25-50 cm vand)
 • Gul åkande, Nuphar lutea (50-200 cm vand)

Brudelys. Foto: Flickr / Armin S. Kowalski

Til dammens kant

 • Almindelig kattehale, Lythrum salicaria (0-10 cm vand)
 • Engkabbeleje, Caltha palustris (0-10 cm vand)
 • Gul iris, Iris pseudacorus (0-20 cm vand)
 • Sværdsiv, Juncus ensifolius (0-20 cm vand)
 • Stivstar, Carex elata (0-10 cm vand)

Kattehale. Foto: Flickr / Jeremy Halls

Fritflydende vandplanter

 • Almindelig frøbid, Hydrocharis morsus-ranae (fra 15 cm vand)
 • Krebseklo, Stratiotes aloides (fra 50 cm vand)
 • Tornfrøet hornblad, Ceratophyllum demersum (50-100 cm vand)
   

Få magasinet HAVEN

Magasinet HAVEN giver masser af inspiration, viden og nyttige tips. Prisen er 345 kr. for 5 numre eller 630 kr. for 10 numre. Sammen med magasinet følger et medlemskab af Haveselskabet og mange fordele.