Gå til hovedindhold
Artikel for alle

Motorvejs-fastfood, gourmet eller all-inclusive ophold? Hvad tilbyder din have til insekterne?

Insekter har både brug for mad, drikke og bolig for at trives. Og nogle har brug for helt bestemte planter som føde.
Morten Linnemann, Haveselskabet. Kilde: Michael Stoltze, Sommerfuglehave og Hans Henrik Bruun, KU - 
09. november 2020

Bier, sommerfugle og andre insekter er trængte i Danmark. Men haverne kan give plads og dermed levesteder til dem. Dog er haveejerne ikke altid klar over på hvilken måde, de bedst kan hjælpe. Her guider vi til de forskellige serviceniveauer, du kan bidrage med:

Niveau 1:
Haven som fastfood-restaurant

vildt pæn have, storkenæb, geranium, humlebi
Foto: Flickr/Marc

Det kræver ikke meget at tilbyde et hurtigt måltid til insekterne i haven. Det gælder om at have blomstrende planter over hele sæsonen. De voksne sommerfugle er ikke kræsne og kan suge nektar fra mange forskellige blomster. Også mange bier er såkaldte generalister, hvilket vil sige, at de samler pollen og nektar fra mange forskellige planter. Undgå dog, at størstedelen af planterne i haven er eksotiske arter eller, at blomsterne er fyldte, som man ser på mange roser, georginer og en del andre forædlede sorter af prydplanter.

vildt pæn have, nektarplanter
Lavendel og i krukkerne bl.a. purpursolhat og skabiose - alle er rigtigt gode nektarplanter for insekterne. Foto: Thomas Evldsen.

Sørg også for, at der vand, og at insekterne kan lande sikkert og drikke. Insektene drukner, hvis de falder i fx et spejlbassin med stejle kanter.

Niveau 2:
Haven som gourmet-restaurant – med børnemenu

Der skal mere end fastfood til for at gøre haven til et bedre levested for insekter. Det handler om at plante arter, også til de mere specialiserede arter af bier og til sommerfuglenes larver, der er kræsne – eller rettere sagt, de spiser kun fra en børnemenu med få udvalgte planter. Og det er på disse planter, at sommerfuglehunnen lægger sine æg.

vildt pæn have, kællingetand, rødkløver
Gule kællingetand, Lotus corniculatus, og rødkløver, Trifolium pratense er begge hjemmehørende arter. De er gode kilder til nektar og er samtidig værtsplanter for bestemte sommerfugle. Foto: Flickr/Wht_wolf9653

Vildt pæn have, blåhat, knautia arvensis, salvie
Blåhat, Knautia arvensis sammen med salvie. Foto: Flickr/Eric Bridiers

Det handler overordnet om at plante et stort og bredt udvalg af såkaldt hjemmehørende planter, som er planter, der hører hjemme i Nordeuropa og findes vildt i vores natur. Plantelisten er lang og tæller for biernes vedkommende bl.a. pil, blåhat, og planter fra ærteblomstfamilien, korsblomst-familien mv. For sommerfuglelarvernes vedkommende tæller listen over fødeplanter bl.a. brændenælde, løgkarse, kællingetand, tørst, vedbend og violer for blot at nævne nogle.

Se også vores liste over hjemmehørende planter i haven her.

vildt pæn have, hjemmehørende, brændenælde, larve
Seks arter af sommerfugle i Danmark lægger æg på brændenælde, så deres larver kan vokse op her. Foto: Flickr/Mark Robinson

Du kan læse mere om sommerfuglene og deres værtsplanter her: haveselskabet.dk/levesteder-til-sommerfugle-og-mad-til-larverne


Det er ikke så vigtigt for insekterne om planterne står ordnet i grupper, som i traditionelle staudebede eller blandet mellem hinanden – blot der er et rigt udvalg af gode planter. Her ses bl.a. hjemmehørende arter i form af knopurt, Centaurea, nederst til højre, og i baggrunden den lyseblå klokke, Campanula. Foto: Flickr/Natural England/Peter Roworth

Husk også de hjemmehørende træer, som har rigtigt meget at tilbyde insekterne.

Niveau 3:
Haven som all-inclusive ophold – med swimmingpool

Mad til insekterne - også til de mere kræsne - er altså et vigtigt udgangspunkt. Og vil man opgradere havens tilbud til insekterne, må man sørge for overnatning og levesteder i mere bred forstand. Det behøver ikke at betyde, at hele haven skal lægges om til vild natur, men man må overgive noget af pladsen til de trængte insekter. Her er kortfattet nogle af de tiltag, du kan gøre i haven:

kvasbunke,
1. Lav et vildt hjørne med en kvasdynge eller større stammer, der får lov at formulde. Her kan også ligge en bunke med nedfaldsløv der er fjernet fra gangarealer. Tilsammen tilbyder disse ting levesteder til masser af smådyr og fugle. En stående eller liggende død træstamme er naturens eget insekthotel. Foto: Flickr/Joy Weese Moll

vildt pæn have, bi bibolig
2. Køb eller lav selv et insekthotel og hæng op for at give bolig til enlige, vilde  bier, meget gerne på husets mur på øst-siden, hvor der er tørt og morgensol. Det er ikke ligegyldigt, hvordan du konstruerer det, se her hvordan: haveselskabet.dk/10-tips-til-lave-dit-eget-insekthotel Foto: Flickr/Philippe_

vildt pæn have, stenbunke, stendynge
3. Lav en stenbunke af større sten et solrigt sted. Her vil sommerfugle sidde og varme sig og insekter kan overvintre i hulrum mellem stenene. Foto: Ann Malmgren

 

vildt pæn have, havedam
4. Lav et bassin eller ligefrem en lille dam i haven. Ikke kun insekter, men alle havens dyr vil få glæde af det. Dammen skal have lave kanter flere steder, så dyrene kan komme direkte ned til vandkanten og drikke. Og den skal have planter i for at tiltrække mest muligt liv, gerne både vandplanter, der lever neddykket, og sumpplanter, hvis blade og blomster stikker op over vandet. Foto: Henrik Bjerg

vildt pæn have, rødpelset jordbi
Rødpelset jordbi på vej ud af sit bo under jorden. Foto: Flickr/Benjamin Watson

5. Lav et område med grus /groft sand ned i 10-20 cms dybde. Det skal ligge åbent og i sol og ikke være tæt tilgroet af planter. Sommerfugle vil lande og varme sig i det tørre, varme grus, og her kan jordboende, vilde bier bygge bolig i form af huller og gange i gruset, hvor de kan lave reder til deres afkom. Gruset må gerne være fast stampet og kan sagtens ligge langs med en havegang eller terrassekant.

Annonce