Gå til hovedindhold
Artikel for alle

Inden du går i gang

Inden du går i gang med regnvandsløsninger i haven, er der et par ting som du bør afklare først.
Dan Gabriel Jensen - 

Inden du går i gang bør du kontakte din kommune med spørgsmålet: 

Må jeg nedsive regnvand på min grund? 

Ja, som regel. Dog siger kommunen en sjælden gang i mellem nej af hensyn til særlige drikkevandsinteresser eller andre lokale forhold. Du skal altid søge tilladelse hos kommunen, før du må gå i gang.

Næste spørgsmål til kommunen er: 

Kan jeg få dele af tilslutningsbidraget tilbage, hvis jeg selv håndterer mit regnvand? 

Mange forsyningsselskaber tilbagebetaler i udvalgte områder op til kr. 23.000, hvis man beholder sit regnvand i haven i stedet for at smide det i kloakken.

Og så et par spørgsmål til dig selv:

Har du i forvejen problemer med regnvand?

Hvis du oplever at regnvandet over flere dage samler sig på din grund, så giver det et fingerpeg om, at nedsivning er vanskeligt og så er mulighederne for at lave en regnhave meget begrænsede, med mindre du går sammen med dine naboer/grundejerforening om en fælles løsning. 

Må jeg lave det hele selv?

Ja, næsten det hele. Selve afpropningen af kloakken, som er den officielle adskillelse af dit regnvand fra den offentlige kloak, er autoriseret arbejde. Det skal udføres af en autoriseret kloakmester. Men resten af arbejdet kan du, om du vil, selv stå for.

Hvor i haven kan jeg nedsive regnvand?

Vandet følger tyngdekraften, så du skal sørge for at regnvandet kan løbe nedad fra tagnedløbet og til din nedsivningsløsning. Regnvandet skal væk fra huset før det må nedsives. Enten i et rør under belægningen eller i en åben rende på overfladen. Det er en temperamentsag om du vælger det ene frem for det andet. Der skal være et fald på minimum 1 cm pr. meter. Når vandet er væk fra huset kan du vælge at fortsætte røret/stenrenden ud i græsset eller fortsætte vandets vej med en blød græsrende.

En vifte af muligheder

Hvilken regnhave passer til dig? Måske kan du genkende dig selv i i nogle af regnhaver du finder beskrevet her på ditregnvand.dk. 

En regnhave kan være meget enkel med nedsivning på en eksisterende græsplæne, eller den kan bestå af flere elementer. I artiklen ”Elementer i en regnhave” finder du et overblik over de mest almindelige dele af en regnhave. Du kan med held kombinere flere elementer, hvis du f.eks. ønsker at opsamle og genbruge regnvand i stedet for at nedsive det hele. 

Annonce