Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Forretningsorden for bestyrelsen i Haveselskabet - Lolland Falster afd.

En forretningsorden er et arbejdsredskab, som gerne skal hjælpe bestyrelsen til at udfylde sin rolle. Det er ikke et stationært dokument, og det bør gennemgås, evalueres og evt. justeres en gang om året, alt efter behov. Vedlagte er "allerede" under revidering, og vil blive lagt op snarest muligt. Formålet med forretningsordenen er at sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, som der er enighed om i bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der udarbejder forretningsordenen og hvert medlem underskriver den. Forretningsordenen skal være offentligt tilgængelig for afdelingens medlemmer.