Gå til hovedindhold
Foto: Flickr
Video

Video og guide: Mos i græsplænen

Se videoen om, hvorfor mosset kommer og få vores guide med syv tips til at få en plæne uden mos.
Louise Møller - 
30. november 2016

Mange går og drømmer om en plæne uden mos, men man må være forberedt på, at det både kræver tid og hårdt arbejde at nå dertil. Men med nogle simple grundregler kan man dog nå rigtig langt for at få en smuk græsplæne - om ikke helt mosfri, så i hvert fald kun med lidt mos og andet ukrudt.

Egentlig er det meget enkelt: Det gælder om, at skabe de bedste betingelser for græsset. Lykkes det, vil mosset ikke trives. 

Hvorfor kommer der mos i plænen?

Når du gerne vil slippe af med mosset i plænen, kan det være en stor fordel at vide, hvorfor mosset kommer. For hvis man blot fjerner mosset uden at ændre på disse faktorer – ja så vil der ikke gå lang tid, før mosset igen indfinder sig.

Videoen herunder viser, hvorfor der kommer mos i græsplænen. 

Guide: Syv tips til at få en mosfri plæne

Hvis der er mos i græsplæne, er det i første omgang vigtigt, at du får det fjernet. Her er det nemmest at bruge en plænelufter eller vertikalskærer. Dernæst starter arbejdet med at forhindre, at det kommer igen.

I det følgende får du de syv bedste tips til at holde plænen sund og mosfri.

1. Hold plænen tæt

En effektiv måde at undgå mos og andet ukrudt er ved at holde plænen tæt. En tæt plæne opnår du ved regelmæssige klipninger og ved at efterså eventuelle huller.

Dog skal man ikke klippe den længere ned en ca. 4 cm, da det kan svække græssets rødder, og gøre den mindre slidstærk og ekstra sårbar i tørkeperioder. Hvis græsset bliver svækket, har mos bedre betingelser for at brede sig i plænen.

Klippe græsplænen

2. Sørg for mere sol til græsset

Der vil typisk være mere mos i havens skyggefulde hjørner. Det skyldes, at græs trives bedst i sol. Hvor græsset ikke trives, vil mosset stille og roligt overtage, hvis du ikke gør noget for at forhindre det.

For at få græsset til at trives bedre under store skyggende trækroner, kan du stamme træet op, så der kommer mere lys ind fra siderne. Men fæld endelig ikke træerne. Træer er en stor værdi i en enhver have, og dem bør man som udgangspunkt altid bevare.

Du kan også fjerne mosset og derefter så en græsfrøblanding med mere skyggetålende græsser på stedet. Den type græsser er ikke lige så slidstærk og vokser langsommere end almindelige frøblandinger, men kan være en fin løsning i de skyggefulde områder, hvor mosset ellers hurtigt vil få overtaget. 

Hvis græsset forsat har det svært, kan du også overveje at sløjfe græsplænen og anlægge et bed med skyggetålende buske eller stauder i stedet for. Eller du kan selvfølgelig vælge at leve med din mosplæne.

3. Brug en plænelufter/vertikalskærer

En plæneluftning svarer til en kraftig gennemrivning, som også kaldes en vertikalskæring. Her fjernes mos og dødt uomsat græs (filt), så der skabes mere lys og luft til græsset. Det fremmer skuddannelsen så plænen bliver tæt og kraftig. 

Vertikalskæring kan foretages 1-2 gange om året. Første gang i foråret, når græsset er kommet godt i gang med at gro, typisk i april-maj. Og hvis der er behov, kan man gentage i august-september. 

Vertikalskæring

Du behøver ikke investere i en plænelufter. Den kan lejes på dagsbasis i byggemarkeder og lignende steder, og det koster ikke alverden. Har man en lille, overskuelig plæne, kan man også rive plænen igennem med en rive. der er forsynet med ekstra kraftige tænder. 

Når man har luftet sin plæne, kan der være behov for at topdresse og efterså. Desuden er det altid en god ide at følge op med at gøde plænen, så græsset får tilført næring.

4. Gød din plæne

Plænegræs er grådige planter og det er nødvendigt at tilføre gødning, hvis man vil have en sund plæne i god vækst. Hvor meget og hvor ofte man skal gøde afhænger af bl.a. af jordbunden samt hvilken gødning, man anvender. Følg altid vejledningen på pakken. 

Gødning til græsplænen

Vil man have en mere præcis plan for, hvordan man skal gøde, kan man med fordel få lavet en gødningsplan ud fra en jordbundanalyse. Her undersøger man jordens indhold af næringsstoffer, og på den baggrund regner man ud, hvad der skal gødes med og i hvilken mængde.

Læs mere om, hvordan du bestiller en gødningsplan til medlemspris her  

Græsset gødes første gang i starten af april. Du skal regne med at gøde 3-4 gange i løbet af sæsonen og sidste gang i midten af september. 

5. Giv plænen topdressing

Topdressing er en blanding af fint sand, kompost og evt. harpet muld (muld uden sten). Når det fordeles i et jævnt og tyndt lag over plænen, er det med til at forbedre vækstbetingelserne for græsset og forringe betingelserne for mosset. 

Spred et lag på ca. 0,5 cm over hele plænen, og er der ujævnheder kan du fint bruge topdressing til at fylde dem ud.

Hvis du inden har foretaget en plæneluftning og fjernet meget mos, vil der sikkert være opstået store huller, hvor der er behov for at efterså. 

Topdressing af plænen behøver du kun at foretage hvert 2.-3. år, og det gøres bedst i slutningen af april og hele maj eller i august-september.

6. Kalk plænen, men ikke hvert år

Når man kalker, forhøjer man jordens pH-værdi. Det kan der med års mellemrum godt være behov for. På græsplæner bliver jorden langsomt mere og mere sur og med det, får græsset svært ved at optage de nødvendige næringsstoffer. Det resulterer i mistrivsel, og så skal der ikke meget til, før mosset viser sig. 

Men kalk skal kun tilføres, når det er nødvendigt, dvs. når pH-værdien kommer under 5,5. Ellers skader det mere end det gavner. 

Gennem en jordbundsanalyse kan du få målt jordens pH-værdi. Det er også muligt at købe et testsæt, så man selv kan måle den, omend en jordanalyse er mere præcis.

Kalk tilføres typisk uden for græsset vækstsæson. Det sene efterår er et godt tidspunkt. Så kan det ligge vinteren over, og langsomt blive opløst. 

7. Brug ikke jernvitriol

Flere steder kan man læse, at jernvitriol er effektivt til at bekæmpe mos i plænen. Og det slår da også mosset ihjel, men man skal stadig fjerne mosset, og det kræver præcis den samme indsats, som hvis mosset havde været levende.

Man er også stadig nødt til at ændre på vækstforholdene, så græsset kommer til at trives bedre. Ellers kommer mosset hurtigt igen. Så man kan lige så godt spare pengene og undgå kemikalier i haven. 

Annonce

Få magasinet HAVEN

Magasinet HAVEN giver masser af inspiration, viden og nyttige tips. Prisen er 345 kr. for 5 numre eller 630 kr. for 10 numre. Sammen med magasinet følger et medlemskab af Haveselskabet og mange fordele.