Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Orientering om generalforsamling

På grund af Corona-situationen har sundhedsmyndighederne påbudt alle foreninger, at vi frem til og med den 28. februar ikke må afholde indendørs arrangementer. Derudover gælder et generelt forsamlingsforbud på maks. 5 personer. Det betyder desværre, at vi i Haveselskabet ikke kan afvikle planlagte generalforsamlinger som vanligt og ifølge vedtægterne. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at den fysiske afvikling af en generalforsamling kan udsættes til udgangen af maj måned, 2021. Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at restriktionerne til den tid er lempede. I vores lokale Norddjurs kreds planlægger vi foreløbigt at afholde generalforsamling den 19. maj om aftenen. Samme aften er der planlagt havebesøg hos Annette og Jens Andersen i Voer. Havebesøget starter kl. 18:30, og der vil efterfølgende blive afholdt generalforsamling i Voer (lokalitet oplyses senere). Vi forventer at starte generalforsamlingen ved 20-tiden, og i forbindelse med denne vil der blive serveret kaffe og kage. Medlemmerne opfordres til at stille sig til rådighed for bestyrelsesarbejde. Der er altid brug for nye kræfter og nye ideer. Kandidater bedes kontakte Formanden på kredsens mailadresse: norddjurs@haveselskabet.dk Der genindkaldes til generalforsamlingen den 19. maj med minimum 14 dages varsel. Evt. forslag stiles til Formanden på ovennævnte mail senest den 11. maj.
Jytte Schneider -