Gå til hovedindhold
Om Haveselskabet

Projekt: Intelligent brug af regnvand (AFSLUTTET)

Haveselskabets ”Intelligent brug af regnvand” var et 4-årigt udviklingsprojekt fra 2012-2015, som blev støttet af Villum Fonden med 9,8 millioner kroner.
Dan Gabriel Jensen - 
09. december 2014

Et samarbejde mellem haveejere, kommuner og forsyningsselskaber skal sikre, at de enorme investeringer, vi som samfund, kommune og borger lægger i klimatilpasning, skaber gode sammenhængende løsninger og merværdi.

”Intelligent brug af regnvand” skal indsamle erfaringer, der gør det muligt at give haveejere, forsyningsselskaber, kommuner og stat konkrete opskrifter på, hvordan vi kan nedsætte risikoen for oversvømmelser og gøre regnvand til en ressource i haver og på offentlige arealer.

Projektet er udviklet og gennemføres i et tæt samarbejde med rådgivervirksomheden NIRAS samt en række forsyningsselskaber og kommuner, bl.a. i et demonstrationsområde i Middelfart.

ws_regnvand

Projektet skal:

  • Vurdere organisatoriske og juridiske barrierer hos kommune, forsyning og haveejere, der kan stå i vejen for etablering af intelligente regnvandsløsninger. Projektet har i den forbindelse udgivet det professionelle klimaværktøj  ’Borgere i klimatilpasning’
  • Skabe privat ejerskab til håndtering af regnvand gennem en tæt borgerinddragelse, hvor haveejerne bliver en del af løsningen, i samarbejde med kommune og forsyning. Projektet har sammen med NIRAS udviklet en værdibaseret borgerproces ’ditRegnvand’ som er testet og gennemført i bl.a. Aarhus og Middelfart.
  • Gennemføre 1:1 pilotprojekter i demonstrationskommuner, hvor løsningen både involverer private haver og offentlige arealer. Demonstrationsprojektet ’Syv regnhaver og en å’ blev realiseret i efteråret 2013. 
  • Gennemføre den landsdækkende kampagne, ’ditRegnvand’ der gør haveejerne opmærksom på, hvilke muligheder der findes, og hvad der bedst betaler sig. Kampagnen omfatter TV-spots, artikler og annoncer i landsdækkende medier samt udgivelsen af temamagasinet ’ditRegnvand’.
  • Afholde en landsdækkende dialog- og oplysningskampagne med landets kommuner og forsyningsselskaber. Projektet har afholdt workshops, seminar og temadage med bl.a. Kommunernes Landsforening, Naturstyrelsen, netværket VandiByer og universiteter. Projektet har holdt mere end 50 inviterede oplæg for kommuner og forsyninger, rettet mod det offentlige, de professionelle og borgerne.
  • Udarbejde nationale anbefalinger for intelligent brug af regnvand. Projektet har startet Klimalaboratoriet som offentliggør anbefalinger i foråret 2015.
  • Producere programmer på TV. Danmarks Radio lavede optagelse fra borgerworkshop i Middelfart og der er også lavet optagelser fra hele etableringen af regnhaverne i Middelfart. Der arbejdes på programmer til visning i foråret 2015. 

Optagelse_regnhaver

 

 

Annonce