Gå til hovedindhold
Artikel for alle

Sådan dyrker jeg min køkkenhave

I min økologiske køkkenhave dyrker jeg i 31 højbede, ti mistbænke og et drivhus. Derudover har vi også frugt og bær. Målet med den er at forsyne husstanden med grønt i så mange måneder som muligt.
Tekst og foto: Peter Norris - 
03. januar 2022

Køkkenhaven har været undervejs og knopskudt i mange år, men til sidst blev den for rodet og upraktisk, så for tre-fire år siden besluttede jeg at omlægge den totalt. De gamle bede i alverdens størrelser blev udskiftet med Growcamps tunnelbede, som er 30 cm i højden og måler 120x240 cm (og enkelte 120x120). De vender alle nord-syd med 75 cm imellem så det er nemmere færdes med en trillebør. Overbygningen til bedene betyder samtidig, at både plastik og insektnet fastgøres med velcro, så skadedyrene har sværere ved at slippe ind. 

Jeg er ikke længere så sædskifte-fundamentalistisk
I grove træk dyrker jeg efter et fireårigt sædskifte, hvor der går fire år imellem at kål, kartofler, ærter og løgfamilien (løg, porrer, hvidløg) dyrkes samme sted. Disse er mest sårbare over for jordbårne svampesygdomme. Alle andre afgrøder passes bare ind - her tænkes ikke på sædskifte, men de skifter alligevel som regel plads hvert år. 

I de senere år er jeg dog blevet knap så sædskifte-fundamentalistisk. Det er ikke altid, at puslespillet helt går op, men det kan en økologisk køkkenhave med en levende jord og en passende plantevariation godt bære. I hvert bed dyrker jeg tre-fire forskellige afgrøder både mellem og efter hinanden, og samtidig tilføres der hvert år et godt lag kompost til bedene. Det betyder, at der ikke sker den samme udpining af jorden eller opformering af sygdomme, som når der år efter år dyrkes monokulturer som i det traditionelle landbrug. Måske står kål samme sted to år i træk, men mellem de to hold kål har der ofte været dyrket to-tre andre afgrøder.

Indimellem dyrker jeg også den samme plantefamilie både som hovedafgrøde og efterafgrøde i samme bed (endnu et hold kartofler lægges efter nye kartofler er høstet - eller broccoli udplantes efter overvintrede spidskål). Og endelige har jeg eksperimenteret med at dyrke kartofler i samme bed tre år i træk uden at kunne konstatere hverken opformering af sygdom eller nedgang i udbyttet. 

Så lang sæson som mulig 
Gennem årene har køkkenhaven kunnet holde en familie på fem-seks personer forsynet stort set året rundt med frugt og grønt. I dag er vi kun to, så nu er udfordringen at kunne høste friske grøntsager i så stor en del af året som muligt. For at strække sæsonerne dyrker jeg en del grøntsager, som sås sommer og efterår for så at overvintre og give en tidlig høst om foråret - og i den anden ende bliver mange afgrøder forkultiveret og udplantet sidst på sommeren for at strække høsten så langt ud på efteråret og vinteren som muligt.

 

Har du aldrig dyrket i højbede før? 
Så kom godt fra start ved at læse mine fem artikler her >

Vil du dyrke de samme grøntsager som mig? 
Så har Haveselskabet i samarbejde med TagTomat sørger for, at du kan købe nogle af frøene her >

Annonce