Gå til hovedindhold
Artikel for alle

Se, hvor havet stiger

Naturstyrelsens hjemmeside om klimatilpasning giver kommuner, borgere og virksomheder mulighed for at se, hvor havvandet vil stige i Danmark.
Dan Gabriel Jensen - 
20. september 2012

Vil mit hus blive oversvømmet, når havene omkring Danmark stiger? Hvilke bydele og landområder er mest udsatte? Hvor vil havvandet i det hele taget påvirke os mest i fremtiden? Det kan alle nu få svar på med et interaktivt værktøj: ”Havvand på land”.

- Vi står over for en stor udfordring med at tilpasse os det nye klima. Klimaforskerne fortæller, at vandet ved kysterne stiger – ved nogle kyster op til 1,2 meter. Med det nye værktøj kan kommunerne se præcist, hvor vandet stiger, når de skal i gang med at udarbejde lokale klimatilpasningsplaner, sagde daværende miljøminister Ida Auken.

Værktøjet viser, hvor havvandet vil trænge ind afhængig af vandstanden. Formålet er, at kommunerne dermed tydeligt kan se, hvor de skal gribe ind først for at redde potentielt udsatte boliger.

Hjælp til borgerne

Selvom værktøjet, ”Havvand på land,” primært retter sig mod kommunale planlæggere, kan almindelige borgere også bruge det. De skal blot indtaste deres postnummer på hjemmesiden eller zoome ind på kortet, så kan de se konsekvenserne af den stigende vandstand i deres lokalområde.

- Borgerne vil selvfølgelig gerne vide, hvad der kommer til at ske lige der, hvor de bor. Om stigende vandstand kommer til at påvirke deres lokalområde, og om de for eksempel får vand i kælderen. Det kan inspirere folk til at tænke i, hvad de selv kan gøre for at tilpasse klimaforandringerne, fortalte Ida Auken.

Miljøministeren lancerede i 2011 Klimameteret, der kan hjælpe kommunerne med at vælge den mest velegnede metode til at udpege risikoområder for oversvømmelser. ”Havvand på land” bygger på Danmarks Højdemodel fra Kort & Matrikelstyrelsen, og beregningerne er foretaget af konsulentfirmaet Scalgo på baggrund af et landsdækkende grundlag, der kan bruges til screening på tværs af kommunegrænser. Kystdirektoratet og DMI har deltaget i udarbejdelsen af det nye værktøj, der kan benyttes af alle på portalen www.klimatilpasning.dk.

 

 

Annonce