Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Havekalender 2020 - April

Nu hvor Coronnaen florerer over det meste af verden og vi alle er tvunget til mere eller mindre at holde os hjemme, er det jo godt, at det er blevet forår og at der er masser af aktiviteter, der kan udføres i haven. Her er der en liste med nogle forslag til ting, der med fordel kan udføres i haven i april måned. Lad det være en inspiration og motivation, for at komme ud og nyde det skønne spirende forår i haven.
Carsten Brændgaard - 

Ting som bør udføres i haven i april måned:

 • Fjern ukrudtsplanterne, så snart de viser sig - og inden plant­ning og såning går i gang. Det gælder både køkken- og prydhaven. Det er nemlig lettest at fjerne ukrudtet mens det er småt.
   
 • Gør de første bede i køkken- ­og blomsterhave klar til såning. Riv med en skarptandet rive, men ikke så dybt, at jorden tørrer for meget ud. Håndkultivator kan på let jord erstatte riven. Tilfør gød­ning i køkkenhaven samtidig med jordbehandlingen, før urterne skal sås. Det giver de bedste vækstbetingelser.
   
 • Såning af hårdføre køkkenur­ter og sommerblomster, når jorden er +10°C. Forkultiverede frøplanter fra vindueskarmen prikles ud i ha­ven sidst på måneden. Så gulerødder, radiser, salat og spinat. De tidlige sorter af kartofler lægges, blot 6 cm dybt. Sæt evt. solfange­re af plast eller glas over salat og tid­lige jordbær. Udplant spidskål og blomkål sidst på måneden. Af kryd­derurter kan man så dild, kørvel, persille og purløg.
   
 • April er en god plantetid for løvfæl­dende træer, buske samt slyng- og klatreplanter. Efterårsblomstrende stauder samt alle pottekultiverede stauder, stenplanter og bundplanter kan også med fordel plantes nu. Pottedyrkede klematis kan ud­plantes allerede midt i april. De tri­ves bedst ved en øst- eller en vestmur. Plant dem 20-25 cm fra muren og med rodklumpen dækket af mindst 10 cm jord. Bør plantes sam­men med mindre buske, som kan gi­ve skygge til klematis rødderne i løbet af sommeren. Husk ikke at gøde nyplantede træer, buske og stauder.
   
 • Mange buske kan beskæres nu, for eksempel bærmispel, buksbom, hassel, tjørn, avnbøg, benved, alm. hortensia, ranunkel- og dronningebusk, paradisæble og ribs.
   
 • Haveroser beskæres også i april. Fjern døde skud, svage skud, visne blomsterrester, nogle få af de gamle, træagtige skud samt grene, som krydser eller generer hin­anden. De resterende skud kan be­skæres hårdt, moderat eller svagt efter behov. Nye roser kan også med fordel plantes nu. Når du skal beskære roserne, så klip lige over en knop, der vender udad.
   
 • Lavendler kan med fordel også klippes ned her i april.  men klip endelig ikke mere af , end der stadig er lidt grønt tilbage på planten. Lavendel kræver også foryngelse en gang imellem, og dette gøres nemt ved at grave planten op , og omplante i et dybere hul end før , så der kan dannes nye rødder.
   
 • Foretag grundig rengøring af plænen med en kraftig vifterive. Fjern gamle græstotter, visne blade, småsten m.v. Gød plænen med 5 kg blandingsgødning 100 g/m², hvis den ikke er gødet tidligere på vinteren. Giv luft til rødderne med en grave­greb eller en plænelufter. Første slåning foretages, når græsset er 6-8 cm højt.
   
 • Efterårsblomstrende stauder kan plantes her i foråret.
   
 • De visne toppe på etablerede stauder klippes af, så de nye skud titter frem.
   
 • Ligeledes kan etablerede stauder plantes om og deles, når væksten viser sig, og jorden er tjenlig - det vil sige, at den ikke klæber til spaden.
   
 • Det er også en god ide at gøde de etablerede staudebede med 50 g/m² af en almindelig blandings-gødning. Nyplantede stauder skal ikke gødes.
   
 • Enkelte pudeplanter kan deles og omplantes allerede nu. Nyplant­ning af stenplanter fra potte kan lige­ledes foretages nu. Mange stenplan­ter kan tåle omplantning, selv når de er i fuld blomst.
   
 • Fjern de visne blomster på de afblomstrede påskeliljer og tulipaner, men lad de grønne blade blive sid­dende, til de er visnet helt ned af sig selv. Skal ældre klumper af løgplan­ter flyttes, bør det ske, mens de er synlige, altså mens de endnu har no­get af toppen tilbage.
   
 • Hvis ikke du allerede har gjort det, bør drivhuset gøres rent og vaskes ned inden du evt. går i gang med forkultivering af sommerblomster og grøntsager m.v.

Dette var blot en række forslag til haveaktiviteter, som kan udføres her i april. Måske du kan bruge nogle af dem eller selv finde andre relevante ting, at få tiden til at gå med i haven her i det skønne forår.
God fornøjelse derude!

Husk!

Hvis du trænger til ny inspiration, eller blot vil se, hvordan andre passer deres have og hvilke opgaver de prioriterer, er du mere end velkommen til at besøge nogle af de mange åbne haver, som bliver arrangeret i sommerens løb af haveselskabet.

Benyt også lejligheden til at købe nye planter og havetilbehør hos vores lokale plantecentre og gartnerier, som er hårdt trængt i disse coronnatider..

Mange haveglæder og på gensyn
Sindal og Omegns Havekreds