Gå til hovedindhold
Foto: Boi Jensen
Spørgsmål & Svar

Grundstamme - hvad er det?

ons. 13. jan. kl 14:20

Jeg har hørt, at æbletræer er podet på grundstammer. Hvad er en grundstamme?

Haveselskabets Rådgivning

En grundstamme er betegnelsen for den rod, som træerne podes på. Podning er en formeringsmetode, hvor to stykker levende plantevæv, podekvist og grundstamme, bringes til at vokse sammen og derefter udvikles til én plante.

Formålet med at pode på en grundstamme er, at man ønsker et træ med en bestemt størrelse samt at man ønsker at sikre en ensartet og sund vækst. Ved valget af grundstamme tages hensyn til sortens vækstkraft, jordtype og andre vækstbetingelser.

Hvilken slags grundstammen skal man vælge?

Man vælger typisk en svagt voksende grundstamme på en god jord eller en beskyttet vokseplads, mens man vælger en kraftigere grundstamme på en ringere jord eller på en mere udsat vokseplads.

En svagt voksende grundstamme er bedst, hvis man ønsker, at træet ikke skal blive voldsomt højt, så det er nemmere at nå æblerne. Den svagtvoksende grundstamme bruges også, hvis man ønsker et espalier. Det vil sige at binde træet op på et stativ for f.eks. at danne en væg eller en opdeling i haven.

På planteskolerne har hver grundstamme et nummer, der angiver dens egenskaber. Eksempelvis kan æblesorten 'Holsteiner Cox' både være podet på grundstamme A2, hvis man ønsker kraftig vækst, og en MM106 hvis man ønsker en svag/middel vækst.

Inden du køber et æbletræ, er det en rigtig god ide at overveje, hvilke egenskaber du ønsker dit træ skal have. Fx hvor det skal stå, og hvor stort, det må blive. På den måde får du mest mulig glæde af træet.