Gå til hovedindhold
Alm. kvikgræs, Elytrigia repens Foto: Flickr
Spørgsmål & Svar

Kvikgræs mellem buske

fre. 3. dec. kl 15:46

Vi er ved at anlægge have på en ny grund. Vi har plantet en "skov" af bærmispel, Amelanchier, i grundens ene ende og påtænker at dække jorden med 10 cm træflis. Jorden er desværre temmelig fyldt med rødder af kvikgræs! Har I forslag til, hvordan vi kommer kvikgræsset til livs. Det tilplantede område er stort, så en ugentlig hakning af jorden de næste par somre er næsten uoverskueligt. Skal vi udlægge træflis nu, eller vil dette blot give os endnu større problemer?

Haveselskabets Rådgivning

Fordi der allerede er plantet, har I kun mulighed for at holde kvikken nede. Den eneste realistiske metode er, at fræse jorden mellem planterne, første gang tidligt om foråret og derefter fortsætte hele vækstsæsonen i takt med bladene spirer frem. Én fræsning er ikke tilstrækkelig, fordi rødderne blot hakkes i stykker og vokser lystigt videre.

Fræsningen skal ske i mindst to vækstsæsoner. Derefter foreslår jeg jorden dækkes med 15 cm flis tidligt om foråret. Træflis forbruger kvælstofgødning, derfor skal der samtidigt gødes moderat. Det vil sige 50 til 100 g pr. 1 m2 pr. år med udgangspunkt i en 10 % kvælstofgødning.

De første år efter plantning har ukrudt stor betydning for planternes vækst, desværre i negativ retning. Kulturplanter får en bedre start og gror betydelig hurtigere, på en jord der på forhånd er renset og derefter holdes fri for ukrudt sammenlignet med jord, hvor ukrudt får lov til at gro.

En forskel i tilvækst på flere hundrede procent er ikke urealistisk. Kvik-rødder breder sig hurtigt i et vandret lag i ca. 7 cm dybde og danner et tæt tæppe af rødder og grønne blade. Når træerne i jeres lille skov gror godt og begynder at kaste skygge, er der ikke længere grund til at kultivere jorden eller dække med flis. Kvikgræs er ikke længere ukrudt og erstattes af planter, der gror i skygge, som heller ikke er ukrudt, men en del af den danske vilde flora.