Gå til hovedindhold
Fotos fra 3 af de 7 regnhaver i Middelfart.
Vandet ledes i rør under terrassen til næsten usynlige render i græsset. Overskudsvandet ledes til offentlige arealer. Foto: Ida Wang/ Haveselskabet
Artikel for alle

Syv regnhaver i Middelfart

Syv meget forskellige demonstrationshaver i Middelfart viser, hvordan man kan bruge regnvandet i haverne. De er en del af projektet ”Intelligent brug af regnvand”.
Dan Gabriel Jensen - 
08. december 2014

Middelfart har som så mange andre danske byer problemer med regnvandet. Alt for meget regnvand ryger i kloakken, hvor det blandet med toilet og husholdningsvand bliver til dyrt spildevand.

Når det regner mere end kloakkerne kan klare, så ender det hele på vejen og i kælderene nede i midtbyen. Derfor gik Haveselskabet sammen med Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og ikke mindst Middelfarts borgere i gang med at finde gode måder at beholde regnvand som ressource i haven og lede skybrud sikkert væk.

Lerjord ingen hindring for regnhaver

De syv regnhaver i Middelfart var færdige i oktober 2013 og har bestemt stået sin prøve. I løbet af sommeren 2014 ramte to skybrud Middelfart og haverne håndterede uden problemer regnmængder mange gange større end beregnet.

Det viser med alt tydelighed, at fed lerjord ikke nødvendigvis er en hindring for nedsivning, så længe der vælges regnbede og græsplæner i stedet for faskiner.

Svært at nå fra holdning til handling

Klimaforandringer og skybrud ligger temmelig højt på listen over emner, som mange husejere bekymrer sig om. Den husejer, som står i vand til knæene, er naturligt motiveret for at handle, men ofte ligger de bedste handlemuligheder ’opstrøms’, dér hvor vandet kommer fra, dvs. i områder der ikke har oversvømmelsesproblemer. 

For ’opstrøms’-haveejeren kan skridtet fra holdning til handling være meget langt. Information kan måske få os til at ændre holdning - men der skal mere til at få os til at handle på den viden. Vi vil gerne selv have glæde af indsatsen, før vi synes, det er besværet værd, og det er i grunden ikke så underligt.

Workshop_middelfart

En anderledes borgerinddragelse i Middelfart

Gennem Haveselskabets projekt ”Intelligent brug af regnvand” blev borgere i Middelfart inddraget i en utraditionel borgerproces, som foregik i samarbejde med kommunen og forsyningsselskabet, og som tog udgangspunkt i at bruge regnvandet i haverne.

Haveejerne i projektområdet blev inviteret til to møder, hvor haveejerne blev præsenteret for regnhave-ideen, og vi fik vigtig viden om haverne og kvarteret. 

I et tæt samarbejde med haveejerne blev der etableret syv personlige regnhaver - som er et godt bud på, hvordan kvarteret kan håndterer store regnmængder på en billig og spændende måde.

Billigere og bedre

Regnhaverne blev færdige i oktober 2013 og håndterer regnmængder mange gange større end forventet. 

Regnhaverne blev finansieret af forsyningens tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på ca. 23.000 kr. og et haveejerbidrag til planter og særlige ønsker på mellem 5.000-15.000 kr. 

Det er unægtelig noget billigere for haveejeren end de 40-50.000 kr., som haveejere skal af med, når regnvandet separatkloakkeres i nye rør, og løsningerne kan vel at mærke det samme, nemlig skille det rene regnvand fra det beskidte spildevand.

Kommunen fik positive borgere, som bidrager til klimatilpasningen, og forsyningsselskabet fik adskilt regnvand fra spildevand. Haveejeren sparede penge og fik en nyttig vandressource ud i haven.

Video: Syv regnhaver i Middelfart

Læs mere om regnhaverne her:

Du kan møde haveejerne fra Middelfart og læse mere om deres meget forskellige demonstrationshaver her:

Den praktiske regnhave
Den nemme regnhave
Den umulige regnhave
Den ambitiøse regnhave
Den skjulte regnhave
Den skrånende regnhave
Den spiselige regnhave

Intro_middelfart_situationsplan

Annonce