Gå til hovedindhold
På dette lille rustikke haveskur er der plantet masser af husløg, som er en ideel tagplante. Foto: Gap Photos/ Lynn Keddie
På dette lille rustikke haveskur er der plantet masser af husløg, som er en ideel tagplante. Foto: Gap Photos/ Lynn Keddie
Artikel for alle

Grønt tag

Et grønt tag opsuger en stor del af det regnvand, der falder på taget, så kloakken spares for vandet. Ved at lægge et grønt tag kan du bidrage til at løse problemerne med oversvømmelser.
Gusta Clasen - 

Når regnen falder på et grønt tag, vil jord og planter i første omgang opsuge og tilbageholde cirka halvdelen af regnvandet. Siden fordamper en del af vandet fra taget, og det kommer derfor aldrig til at belaste kloakkerne, sådan som regn, der falder på et almindeligt tag gør, når det ledes via tagrender og nedløbsrør ned i kloakken.

Fordele ved et grønt tag

 • Et grønt tag opsuger og fordamper en stor del af det regnvand, der lander på taget. Resten af vandet forsinkes, så kloakken ikke overbelastes under kraftige regnskyl.
 • Taget holder længere – ofte dobbelt så lang tid – som et almindeligt tag, da det grønne dække beskytter taget mod skadelige uv-stråler fra solen.
 • Et grønt tag dæmper støj, fx hvis du bor ved en trafikeret vej.
 • Taget binder støv og renser luften.
 • Laget af planter og jord isolerer godt, så du sparer energi og penge, hvis rummet under taget er opvarmet.
 • Et grønt tag er smukt at se på og tiltrækker et rigt liv af insekter og fugle.

Hvor kan man lægge grønt tag?

Et grønt tag kan lægges på tage, der har en hældning på under 30 grader. Dog skal du sikre, at huset er konstrueret, så det kan bære den ekstra vægt af vækstlag/jord og planter.

Grønt tag af præfabrikerede plantemåtter

Et grønt tag kan lægges med præfabrikerede plantemåtter, eller taget kan tilplantes næsten som et almindeligt bed. Det enkleste og hurtigste er at bruge præfabrikerede plantemåtter.

Der findes to typer af præfabrikederede plantemåtter. Den, der vejer mindst og er mest enkel, er  mos-sedum måtter med forskellige arter af stenurter (sedum) og tørketålende mosser. Et mos-sedum-tag skifter i farven henover året. Forskellige vejforhold kan få planterne til at skifte farve fra rødlige til grønne nuancer. Sommeren igennem vil de forskellige arter af sedum blomstre i gule, hvide og rosa farver. Denne foranderlighed er netop en del af charmen ved at have et levende tag.

Tag_mos_sedum

Den anden type præfabrikerede måtter består af sedum, lave græsser og tørketålende urter som hvid okseøje, bakkenellike og gul snerre, som giver taget et mere vildtvoksende og frodigt udtryk end et mos-sedum-tag. Disse planter kræver et tykkere vækstlag og et lag af mineraluld el.lign., der holder på fugten. Derved vejer denne type tag mere end et mos-sedum tag.

Tag_sedum_urt_graes

Et grønt tag med plantemåtter har den fordel, at det ikke vejer så meget. Det kan lægges på de fleste tagpaptage med en hældning på under 30 grader. Et mos-sedum tag kan opsuge regnskyl på op til 10 mm regn, før det er fyldt op med vand.

Et mos-sedum-tag er opbygget af flere lag. Nederst ligger en vandtæt membran og herover et armeringsnet, som holder jord og planter på plads. Oven over dette kommer vækstmediet samt et drænlag og evt. en filtmåtte el. lign., der holder på vandet. Øverst ligger selve plantemåtten. 

Grønne tage med plantemåtter kan lægges af professionelle fra det firma, der forhandler måtterne, eller du kan selv udlægge måtterne. Før udlægningen skal der lægges en vandtæt membran, fx af tagpap eller tagfolie. Dette arbejde bør udføres af en professionel tagdækker, så du sikrer, at taget er helt tæt.

Der er stort set ingen vedligeholdelse ved et grønt tag med plantemåtter. Planterne holder sig lave og skal ikke klippes, og ukrudt gror ikke særlig godt i det tørre miljø, mens stenurterne klarer sig fint.

Grønt tag med større planter

Et grønt tag kan også plantes direkte i vækstlaget oven på taget. Til den slags tage kan du bruge et lidt bredere udvalg af græsser og tørketålende stauder, og taget bliver derfor mere varieret og frodigt. Du har mulighed for selv at vælge sammensætningen af planter, men du bør få en professionel taggartner til at stå for plantearbejdet samt montering af fugt- og rodspærrer.

Denne type grønne tage kræver et tykkere vækstlag på op til 15-20 cm jord, for at græsserne og de lidt større stauder kan klare sig uden at udtørre. Til gengæld kan det indeholde tre gange så meget vand som et tag med mos-sedum-måtter, nemlig op mod 35 liter pr. kvadratmeter. 

Tag_blomster

Til vækstmediet bruger man en særlig tagjord, der er blandet med pimpsten, så den ikke vejer så meget.  Alligevel kan taget blive ret tungt, når det fyldes op med vand, så det er vigtigt, at huset er konstrueret, så det kan bære vægten. 

Taget kan kræve mere vedligehold end et tag med plantemåtter. Det tykkere vækstlag betyder, at der er større risiko for selvsået ukrudt, og det bredere plantevalg betyder, at det i tørre perioder kan være nødvendigt at vande taget.

Vær opmærksom på, at der gælder samme regler for tage med græs som for stråtag på grund af brandfaren.

Så meget vejer et grønt tag

 • Tag med sedum og mos: 50 kg pr. kvadratmeter (tag fra Veg Tech).
 • Tag med sedum, lave græsser og urter: 80-130 kg pr. kvadratmeter (tag fra Veg Tech).
 • Håndplantet tag med 7 cm vækstlag: Op til 100 kg pr. kvadratmeter (tag fra ZinCo).
 • Traditionelt græstag med 15-20 cm tørv: Op til 350 kg. pr. kvadratmeter.

Vægten på de forskellige typer af grønt tag  er angivet i vandmættet tilstand

Før du går i gang

 • Få altid en byggetekniker/ingeniør til at beregne, om dit hus kan bære den ekstra vægt af jord og planter.
 • Få en professionel tagdækker til at lægge de vand- og rodtætte membraner, der skal holde taget tæt.
 • Kontakt altid kommunen for at høre om reglerne, da der kan være restriktioner for grønne tage i dit lokalområde. 

Du opnår den bedste løsning ved at kombinere et grønt tag med andre regnvandsløsninger. Læs mere om andre regnvandsløsninger her

 

 

Annonce