Gå til hovedindhold
Almindelig blåhat er en hjemmehørende plante, vi også kan dyrke i haven
Almindelig blåhat er en hjemmehørende plante, vi også kan dyrke i haven
Artikel for alle

Liste: Hjemmehørende planter i vores haver

Hjemmehørende arter er vigtige for mange insekter og andre smådyr i vores haver, men det kan være svært at finde ud af, hvilke planter der er hjemmehørende. Her får du et udvalg af hjemmehørende planter, som i forvejen er kendt i vores haver.
Morten Linnemann og Rie Birk Lauridsen. Tak til lektor Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet for input til emnet. - 
10. januar 2021

Du er måske stødt på begrebet ”hjemmehørende arter”? Det dækker over de mange planter, som har udviklet sig i Danmark og Nordeuropa igennem millioner af år. Disse plantearter har udviklet et samspil imellem svampe og insekter og andre organismer, som gør, at de er tilpasset hinandens levevis. Det giver sjældent mening at tale om rent danske hjemmehørende planter. Man må se alle mellem- og nordeuropæiske planter som en del af puljen for vores vilde planter.

Enkelte insektarter har endda udviklet et meget tæt samspil med en enkelt planteart (eller med en planteart og en dyreart) og kan ikke leve, hvis ikke denne plante er til stede. Og modsat er nogle planter dybt afhængige af enkelte insekter som fx kan bestøve deres blomster. Perlemorssommerfuglene lægger kun sine æg på violer, citronsommerfuglen lægger kun æg på tørst og vrietorn, blåhatjordbien spiser kun pollen fra blåhat osv. 

Du har sikkert selv mange ikke hjemmehørende planter i haven, og dem skal der stadig være plads til. Men måske har du også hjemmehørende planter i din have, uden at du har tænkt nærmere over det? Hvis ikke, skulle du for insekternes skyld overveje at plante nogle flere.

 

Liste over hjemmehørende arter, der ofte findes i haver:

Herunder får et udvalg af hjemmehørende arter af træer, buske og stauder, som er almindelige i vores haver og gode for bier, sommerfugle og andre insekter. Det er langt fra en udtømmende liste for den fulde liste over hjemmehørende planter i Danmark er ganske lang - her har vi valgt et mindre udvalg, som i forvejen er kendte planter i vores haver:

Buske

 • Alm. ene (enebær, Juniperus communis)
 • Brombær, 
 • Dunet gedeblad
 • Hindbær, især skov-hindbær
 • Hyld
 • Klit-rose
 • Kvalkved
 • Pil, især grå-pil, krybende pil og purpur-pil
 • Ribs
 • Rød kornel
 • Solbær
 • Stikkelsbær
 • Slåen
 • Taks
 • Æble-rose

 

Klatreplanter

 • Alm. gedeblad (kaldes kaprifolie), slyngplante
 • Hunde-rose (Busk eller slyngplante)
 • Vedbend (Busk eller slyngplante).

 

Stauder

 • Akeleje frøstjerne, Thalictrum aquilegifolium
 • Almindelig lungeurt, Pulmonaria obscura
 • Alm. knopurt, Centaurea jacea
 • Alm. blåhat, Knautia arvensis
 • Anemone (både blå, hvid og gul)
 • Strandasters, Tripolium pannonicum
 • Bellis, Bellis perennis
 • Betonie, Stachys officinalis
 • Dueskabiose, Scabiosa columbaria
 • Engelskgræs, Armeria maritima
 • Eng-nellikerod, Geum rivale
 • Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria
 • Fingerbøl, Digitalis purpurea
 • Forglemmigej, Myosotis (nogle arter, bl.a. M. sylvatica)
 • Gul iris, Iris pseudacorus
 • Hjortetrøst, Eupatorium cannabinum
 • Hulrodet lærkespore, Corydalis cava
 • Katost, Malva (bl.a. Malva sylvestris, Malva alcea)
 • Kattehale, Lythrum salicaria
 • Klokke, Campanula (nogle arter, bla. C. latifolia, persicifolia, trachelium, glomerata, patula)
 • Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris
 • Kodriver (Fladkravet, hulkravet og storblomstret kodriver, Primula elatior, veris og grandiflora
 • Kobjælde, (opret og nikkende kobjælde), Pulsatilla vulgaris og pratensis
 • Mørk kongelys, Verbascum nigrum
 • Liljekonval, Convallaria majalis
 • Læbeløs, Ajuga reptans og pyramidalis
 • Lægebaldrian, Valeriana officinalis
 • Lægekvæsurt, Sanguisorba officinalis
 • Merian/origano, Origanum (halvbusk)
 • Mynte, Mentha (Halvbusk)
 • Natviol, Hesperis
 • Pomerans-høgeurt, Pilosella aurantiaca
 • Purløg, Allium schoenoprasum
 • Røllike, Achillea millefolium
 • Sankthansurt, Hylotelephium telephium
 • Slangehoved, Echium vulgare
 • Skov-viol, Viola reichenbachiana
 • Storkenæb (nogle arter, bl.a. G. sanguineum, G. sylvaticum, G. pratense)
 • Trævlekrone, Lychnis flos-cuculi
 • Timian, Thymus (Halvbusk)

 

Mindre træer

 • Almindelig røn
 • Hassel
 • Hæg
 • Klippe-røn
 • Navr
 • Tjørn
 • Tørst
 • Vildæble
 • Vrietorn

 

Større træer

 • Ask
 • Avnbøg
 • Birk (vorte-birk og dun-birk)
 • Bævreasp
 • Bøg
 • Eg (stilk-eg og vinter-eg)
 • Elm (skov-elm, skærm-elm og småbladet elm)
 • Fuglekirsebær
 • Lind (småbladet og storbladet)
 • Pil, især selje-pil og femhannet pil (sælges som opstammet)
 • Rød-el
 • Rød-gran
 • Seljerøn
 • Skovfyr
 • Spidsløn
 • Ær/ahorn
Annonce